De anmeldelser, som fremgår af hjemmesiden, er fra vores gæster, som efter hjemrejse har taget sig tid til at vurdere deres rejse. Alle anmelderne bliver vist i den rækkefølge, de er kommet ind. Det er gæsternes vurdering uden redigering. Dog udelades anmeldelser med upassende sprogbrug og medarbejders navne fra oversigten over anmeldelser.

Du modtager en mail efter din rejse, hvor du har mulighed for at give din vurdering af din rejse.